دوره 8، شماره 1 - ( 1396 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 10-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی گیاهی، خلخال
2- عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
3- عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه
چکیده:   (7182 مشاهده)
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه حساسیت موجودات زنده نسبت به میدان های مغناطیسی و نانوذرات انجام شده است. به همین منظور، برای ارزیابی تأثیر میدان مغناطیسی و نانوذرات نقره روی رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیلa، کلروفیل bو کاروتنوئید)، پرولین، گلایسین بتائین، قندها و پروتئین های محلول، محتوای نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز و در نهایت الگوی الکتروفورزی پروتئین های اندام هوایی گیاه همیشه بهار آزمایشاتی درسال 1394درگروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه انجام شد. دانه رست ها به مدت 30 روز تحت تیمارهای میدان مغناطیسی (با شدت mT3) و نانوذرات نقره (ppm50) قرار گرفتند. نتایج نشان داد در گیاهان تحت تیمار با میدان مغناطیسی، نانوذره نقره و میدان مغناطیسی+ نانوذره نقره محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئید، محتوای محلول های سلولی سازگار نظیر پروتئین و قند محلول، پرولین و گلایسین بتائین و همچنین محتوای نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز نسبت به گروه شاهد افزایش معنی-داری(05/0P<) نشان داد. در الگوی الکتروفورزی پروتئین نیز بیشترین باندهای قابل مشاهده روی ژل الکتروفورز مربوط به گروه تحت تیمار با میدان مغناطیسی+ نانوذره نقره بود.
متن کامل [PDF 302 kb]   (1435 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: علوم گیاهی
دریافت: 1394/4/1 | پذیرش: 1396/1/1 | انتشار: 1396/5/18